Kurija Barač-slika 3 | Svadbena svečnost u Kuriji Barač