IKT projekt

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskog fonda za regionalni razvoj

 

 

 

Naziv projekta

 

Poboljšavanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća Zvona usluge d.o.o.

 

Opis projekta:

 

Projektom se žele modernizirati i značajno unaprijediti poslovne procese poduzeća. Zvona usluge d.o.o. imaju dugu tradiciju i proizvode vrhunske kvalitete, a njihove usluge u području cateringa vrlo su poznate. Kako bi zadržali svoju poziciju i dalje napredovali naročito u proizvodnji hrane, nužno je izvršiti modernizaciju poslovnih procesa. To će se ostvariti nabavom potrebne informatičke opreme te njezinom implementacijom u poslovanje. Također, jedan od ciljeva poduzeća je postati prepoznatljiv po proizvodnji prehrambenih proizvoda, a temelj za to postaviti će upravo ovaj projekt.

 

Trenutna tehnologija i način poslovanja ne zadovoljavaju standarde zahtijevane na tržištu. Implementacijom nove tehnologije poduzeće će postati učinkovitije. To znači da će gubiti značajno manje vremena na koordinaciju poslovanja između suradnika te će time i vrijeme rada te cijena finalnog proizvoda biti niža. Poslovni procesi će biti optimizirani te će se njima polučiti maksimalni rezultati. Ciljne skupine su zaposlenici poduzeća koji će upotrebom novih tehnologija poboljšati rezultate svoga rada i moći pokazati svoju stručnost u punoj mjeri te klijenti poduzeća koji će dobiti povoljnije i kvalitetnije proizvode u kraćem vremenu.

 

Cilj i očekivani rezultati projekta:

 

Projekt adresira problem neadekvatne informacijsko-komunikacijske opreme poduzeća. Opći cilj projekta je povećanje konkurentnosti uvođenjem nove, moderne informacijsko-komunikacijske tehnologije. Specifični ciljevi projekta su: modernizacija poslovnih procesa, smanjeni troškovi poslovanja, povećani prihodi poduzeća. Projektom se želi podići kvaliteta poslovanja te omogućiti rast opsega proizvodnje i usluga radi zadovoljavanja postojeće potražnje i širenja na tržištu. Projekt uključuje novu tehnološku razinu za poboljšavanje proizvoda gdje će se uz ulaganje koje uključuje nabavu računalne opreme i software-a povećati opseg proizvodnje, a kupcima ponuditi kvalitetniji i jeftiniji proizvod. Nabavkom softverske i hardverske opreme će se unaprijediti poslovanje.

 

 

 

Korisnik bespovratnih sredstava:

 

Zvona usluge d.o.o., Busovačka 19, 10 000 Zagreb

 

Ukupna vrijednost projekta: 387.622,40 kn

 

Iznos koji sufinancira EU: 251.954,56 kn.

 

Razdoblje provedbe projekta: 17.08.2020. – 17.02.2022.

 

Kontakt podaci za više informacija:

Lorenka Copić, 01 /3879 801, catering@zvonacatering.hr

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr

 

http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj

 

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

 

Sadržaj teksta na internetskoj stranici isključiva je odgovornost tvrtke Zvona usluge d.o.o.

 

 

Za osobe slabijeg vida ova obavijest se može pročitati na način da se povećaju slova putem pritiska na Ctrl + (za povratak na originalni oblik stranice pritisnite Ctrl -).

 

 

Slična događanja