bez mesa i ribe, ponešto i bez kuhanja, mlijeka i jaja ali s puno (našeg) žara...