Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Ova pravila određuju i reguliraju kako Prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje
kupci istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.zvonacatering.hr
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili
fizičku osobu koja se može odrediti.
Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca
(primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima,
bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje,
prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje
ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje,
blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih,
matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Registracijom na internet stranici www.zvonacatering.hr, ispunjavanjem kontakt forme
i slanjem upita kao gost ili pristupanjem samoj stranici kupac daje suglasnost da
Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskoj formi,
te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke.
Isti podaci koriste se u svrhu u svrhu upoznavanja prodavatelja s
kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te svrhe promidžbe i
direktnog marketinga usluga i proizvoda prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati
privatnost osobnih podataka svih  Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom
o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.
Sve gore navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti
dostupnim trećim osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava
ili je pak potrebno u svrhu realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i
poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave)
koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o
promjeni obavijestiti prodavatelja
na mail adresu kvaliteta@zvonacatering.hr . U slučaju da Kupac ne želi da prodavatelj
više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome,
mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu catering@zvonacatering.hr .